Algemeen fysiologische effecten van PERTH
Het menselijk lichaam bestaat uit vele biljoenen verschillende soorten levende cellen (geleerden schatten het totaal op 70 tot 100 biljoen) en kan slechts dan optimaal functioneren, indien alle afzonderlijke cellen hun taak op de juiste wijze vervullen. Om dat te kunnen doen hebben de cellen onder meer energie nodig, die door middel van biochemische processen (verbranding van voeding) ontstaat in de vorm van ATP (adenosinetrifosfaat), dat in de cellen wordt opgeslagen. De cel wordt dus, net als een accu, met energie opgeladen. Als er energie nodig is, wordt het ATP weer omgevormd tot ADP (adenosinedifosfaat) en kan de opgeslagen energie worden benut voor alle bewegings- en alle andere energie-afhankelijke processen. Deze biochemische processen zijn volledig aangewezen op elektromagnetische beïnvloeding. Elektromagnetische kracht zorgt ervoor dat enzymen, hormonen, afweercellen, hersencellen, etc. hun werk kunnen doen.

Hierdoor kunnen met behulp van het elektrische ladingsvermogen (ladingspotentiaal) van de cellen niet alleen voedingsstoffen en zuurstof de cel worden ingesluisd, maar samen met water, ook de afvalstoffen NO (stikstofmonoxide) en CO2 (koolmonoxide) worden uitgescheiden. Met andere woorden, er vindt celstofwisseling plaats. Elektromagnetische kracht zorgt daarnaast voor de vorming van nieuwe energie in de cel na verbruik ervan. De magnetische velden die daarvoor nodig zijn, worden door een gezond lichaam zelf opgewekt als gevolg van elektrische stroompjes die door het gebruik van onze zenuwen en spieren ontstaan.

Ook natuurlijke stroomvelden om ons heen zijn daarbij zeer belangrijk. Want, zonder het aardmagneetveld en de zonne-energie zou er zelfs helemaal geen leven op aarde mogelijk kunnen zijn.

Energie is niet alleen nodig voor allerlei lichaamsfuncties, maar ook voor de celdeling en regeneratie. In een jong en gezond lichaam produceren spieren en zenuwen voldoende energie om de lichaamscellen krachtig en gezond te houden. Op 20-jarige leeftijd zijn de lichaamscellen bij gezonde personen nog vol energie. Later neemt door een combinatie van allerlei invloeden de energievoorziening van de cellen geleidelijk af. Deze invloeden kunnen bestaan uit lucht/milieuvervuiling, ongezonde straling bij televisie, magnetron, buislampen, mobiele telefoons, radiowekkers, maar ook door medicijngebruik en verkeerde eet-, drink- en leefgewoonten.
PERTH beïnvloedt de rode bloedcellen (erytrocyten) in die zin dat het bloed ‘dunner’ wordt, zodat het makkelijker door het bloedvaatstelsel kan worden gepompt. Bovendien verbetert PERTH de elasticiteit van de vaatwanden. Hiervan profiteren in de eerste plaats het hart, dat daardoor minder belast wordt, en daarnaast ook de perifere vaten, waardoor een betere doorbloeding van de huid en de slijmhuid ontstaat. De werking van de immuuncellen wordt op dezelfde wijze geactiveerd en versterkt. Ook ontstaat er een betere doorbloeding van de longen, zodat het bloed meer zuurstof kan opnemen en meer CO2 kan afgeven. Het zuurstofrijkere bloed zorgt voor een verhoogde zuurstofafgifte aan de cellen, waardoor de celstofwisseling wordt geoptimaliseerd. Als gevolg van de verbeterde doorbloeding worden vervolgens ook voedingsstoffen en eventuele noodzakelijke medicijnen (of voedingssupplementen) vollediger door het lichaam opgenomen. Wanneer men daarnaast voldoende schoon water drinkt, stimuleert men de functie van de lymfebanen en daarmee de ontgifting van het lichaam.
De werking van pulserende magneetveldtherapie berust dus voor het belangrijkste deel op de versterking van de celenergie.